Vocaal Ensemble Magnificat uit Middelharnis gebruikt al enkele jaren de slogan ‘Laat u zich door ons muzikaal meenemen?’ wat een beroep doet op het gehoor. In het najaarsconcert van dit jaar schrijven deze zangers de muziek nog een functie toe, namelijk om verder te ‘zien’. Op het programma staat onder andere ‘And I saw a new heaven’ geschreven door E.L. Bainton. Tweemaal zal de tekst ‘Kyrie eleison’ klinken. Eén keer in een compositie van J.S. Bach (BWV235) en één keer in een compositie van L. Vierne. In deze tekst wordt gesmeekt of God in ontferming wil zien op de mens. Van L. Vierne wordt ook ‘Agnus Dei’ gezongen, wat verwijst naar de tekst ‘Zie het Lam van God, dat de zonde der wereld wegneemt’. Van J.L. Bach zal ‘Das ist meine Freude’ uitgevoerd worden. 

2017 11 11 afb flyer Magnificat

Ook daarin een verwijzing naar het ‘verder kijken’ als er gezongen wordt over ‘das Zuversicht’ wat vertaald mag worden met ‘het uitzicht’. In ‘The Deer’s Cry’ van Arvo Pärt is de stilte heel indrukwekkend. En ook in die tekst wordt gesproken over ‘verder kijken’ wanneer de hoop wordt bezongen dat Christus te zien zal zijn in ieders leven.

Het koor staat onder leiding van Rinus Verhage en Wim Diepenhorst zal de zangers vakkundig op het orgel begeleiden. Met dit programma wordt u niet alleen muzikaal meegenomen, maar laat het koor u ook verder kijken. De toegang is vrij en de collecte aan de uitgang is voor de gemaakte onkosten. U bent welkom om meer te horen en verder te zien op zaterdag 11 november in de Hervormde Kerk van Dirksland. De kerk is open om 19.30 uur en het concert begint om 20.00 uur.

Het bestuur van Magnificat kijkt ook vooruit en is druk aan het organiseren om het 30-jarig bestaan van het koor in 2018 op gepaste wijze te vieren.
U wordt in het voorjaar uitgenodigd om de uitvoering van de Johannes Passion bij te wonen. Iets om naar uit te zien!