Op de najaarsvergadering van de Bedrijveninvesteringszone City Center (BIZ CCGO) op 21 november stond het eerste jaar BIZ op de agenda.  De acties in het eerste jaar liegen er niet om. Naast het opstarten van de nieuwe organisatie (benoemen van het bestuur, secretariaat en het afbouwen van de ondernemersvereniging) zijn er een aantal mooie initiatieven ontplooid. Er vindt tweemaandelijks overleg met de Gemeente plaats en de BIZ is betrokken bij de herontwikkeling van het centrum. Met de Stichting Hart van Goeree-Overflakkee vindt afstemming plaats over geplande activiteiten. Er is gestart met het op één lijn brengen van de uitingen naar buiten. Er worden zowel on- als offline advertenties geplaatst en er is een bedrijf in de arm genomen om de social media een boost te geven.

20171214 Foto feestverlichting BIZZ

Daarnaast zijn er verschillende acties georganiseerd om de aantrekkelijkheid van het centrum te vergroten:
• Publiceren van een glossy voor de toeristen. Een groot succes!
• Organiseren van diverse evenementen, zoals een Valentijn actie (maak een selfie) en een actie met Pasen (eieren zoeken en schminken)
• Uitbesteden van de Diekdagen aan een externe partij. Dit heeft geresulteerd in meer standhouders én meer bezoekers
• Plaatsen van nieuwe banieren in het centrum
• Opfleuren van het centrum met hanging baskets met bloemen. Ook is er meer sfeerverlichting tijdens de feestmaanden
• Een update van de bewegwijzering door het plaatsen van plattegronden

Ook voor 2018 staat er weer voldoende op de agenda. Zo wordt er een PR en Marketing plan opgesteld, wordt er een camera-bewakingssysteem aangeschaft en is er blijvend aandacht voor onderhoud van het groen, straatmeubilair en de openbare verlichting.