Sommelsdijk- De Stichting Kunst- en Cultuureducatie (KCE) organiseert dinsdagavond 11 februari een lezing over keuvels in de kunst en de keuvels op Goeree-Overflakkee in het bijzonder. Vanaf het ontstaan van het christendom heeft de hoofdbedekking van de vrouw een belangrijke rol gespeeld in het dagelijks leven en in de kunst. Het belang van de hoofdbedekking is vooral terug te zien in de schilderkunst. Jan van Eyck, Rogier Van der Weijden, Hiëronymus Bosch, Albrecht Dührer, Hans Holbein, Rembrandt van Rijn, Johannes Vermeer en Frans Hals schilderden een veelheid aan hoofdbedekkingen: van een eenvoudige doek tot een kostbare kanten muts. Een korte muts, al dan niet van kant, ontwikkelde zich in de loop van de 18e eeuw per streek verschillend.Op Goeree-Overflakkee en andere Zuid-Hollandse eilanden werd de keuvel de kenmerkende hoofdtooi voor vrouwen. De keuvel kon versierd zijn met smalle of brede kant. Het hoogtepunt van de keuveldracht was aan het einde van de 19e eeuw. In deze lezing staat de ontwikkeling van de vrouwelijke hoofdbedekking in het algemeen en de keuvel op Goeree-Overflakkee in het bijzonder centraal.

2020 01 27 afb Lezing Keuvelsrogier van der weyden

Wellicht herinnert u zich een familielid die een keuvel droeg? Er zijn relatief veel kanten keuvels bewaard gebleven. Als u een keuvel in uw bezit heeft en u vindt het leuk er één te laten zien, dan is daar na de lezing de gelegenheid voor.

De kostprijs van deze lezing, inclusief consumptie, bedraagt slechts € 10,00. De lezing start 19:30 uur in de Voorstraat 35 van Sommelsdijk en duurt tot 21:30 uur. Aanmelden en betalen kan via de website www.kcego.nl of telefonisch: 06-45104961.

De lezing wordt gegeven door historica Martina Westdorp.

banner VSB Fonds

Back to Top