Contact met een taalvrijwilliger is leuk, handig én goed voor je Nederlands. Maar het is momenteel moeilijk om elkaar te ontmoeten. Daarom starten de digiTaalhuizen van Bibliotheek de Boekenberg en Bibliotheek Zuid-Hollandse Delta op maandag 22 februari met een online taalcafé voor de inwoners van Voorne-Putten en Goeree-Overflakkee. Door middel van videobellen worden kleine groepen anderstaligen begeleid door een taalvrijwilliger. Zo kunnen zij de Nederlandse taal beter leren spreken en luisteren. In het online taalcafé worden alledaagse gesprekken gevoerd over werk, boodschappen doen, hobby’s en gezondheid. Soms wordt er gewerkt in spelvorm. Deelnemers breiden zo hun woordenschat uit en leren meer over zinsopbouw. Het is daarnaast een belangrijke ontmoetingsplek waar deelnemers nieuwe sociale contacten opdoen. Voor taalvrijwilligers levert het ook veel op. Zij vergroten hun wereld doordat ze andere culturen en mensen leren kennen. 

20141020 bieb logo BZHD

“Het fysieke taalcafé werd de afgelopen jaren goed bezocht en is een waardevolle ontmoetingsplek gebleken. We willen er ook in deze gekke tijd voor deze groep zijn. Afgesloten van hun eigen netwerk, scholen, taalcursussen en buurthuizen ervaren zij nu meer dan ooit de noodzaak om hun basisvaardigheden te verbeteren. Belangrijke informatie over bijvoorbeeld de coronamaatregelen is moeilijk om te lezen, laat staan
begrijpen. Een online taalcafé kan nu en in de toekomst bijdragen aan de zelfredzaamheid.” zo zeggen Ilja Kleijburg en Kristi Okker, coördinatoren van het digiTaalhuis voor respectievelijk Voorne-Putten en Goeree- Overflakkee.


Het online taalcafé vindt wekelijks plaats op maandag van 19.00 tot 19.45 uur, dinsdag van 9.30 tot 10.15 uur en woensdag van 13.30 tot 14.15 uur. Iedereen met basiskennis van het Nederlands kan meedoen. Het
videobellen verloopt via Whereby. Dit is gratis en deelnemers hoeven hiervoor geen account aan te maken. Op www.bzhd.nl kun je zelf een taalvrijwilliger uitkiezen waarmee je graag een gesprek aangaat.

banner VSB Fonds

Back to Top