Het Intergemeentelijk Samenwerkingsverband Goeree-Overflakkee (ISGO) werkt voor en met gemeenten, Rijk en provincie aan een duurzaam, veilig en aantrekkelijk Goeree-Overflakkee.

Zij coördineert afvalinzameling, milieuvergunningen, drank- en horecawetshandhaving, regiotaxi, volwasseneneducatie, (verkeers)veiligheid, gezamenlijke inkoop, alsook de aanleg van agroranden en ruiter-, men-, fiets- en wandelroutes.

Het ISGO adviseert over beleidsvorming op het gebied van water, klimaat, recreatie en toerisme, landbouw, economie, milieu en ruimte. Onderdeel van het ISGO is het streekarchief, dat het centrum vormt voor behoud van het cultureel en historisch erfgoed van het eiland.

Openingstijden: 8.30-12.00 en 13.00-16.30
Bezoekadres: Dwarsweg 40, 3241 LB  Middelharnis
Postadres: Postbus 313, 3240 AH  Middelharnis
Telefoonnummer: (0187) 488 111
Telefax: (0187) 488 199

internet: www.isgo.nl

Back to Top