Kunstgebouw is de provinciale organisatie voor kunst en cultuur in Zuid-Holland.

Kunstgebouw werkt volgens het Raad van Toezicht model waarbij de directie optreedt als bestuurder. Medewerkers van Kunstgebouw werken in wisselende teams aan projecten. De projecten en activiteiten van Kunstgebouw zijn georganiseerd in drie programma's:
  • Onderwijs (Tonnie Bulsink)
  • Publieke Werken (Marie-Thérése Konsten)
  • Innovatie (Verolique Jacobse)

Kunstgebouw is lid van de Raad van twaalf. In de Raad van twaalf bundelen 15 provinciaal werkende cultuurinstellingen hun krachten. De Raad van twaalf deelt onderling expertise en zet deze in om samen met andere instellingen, overheden en initiatieven een optimaal kunst- en cultuurklimaat te realiseren in Nederland. Kijk op www.raadvantwaalf.nl of lees TWAALF.

internet: www.kunstgebouw.nl

Back to Top